image banner
Công văn của Bộ Tư Pháp về hệ thống dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tê, tài nguyên và môi trường, lao động thương binh xã hội và nhóm các văn bản trong lĩnh vực cụ thể
Số ký hiệu văn bản 475/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành 03/05/2018
Ngày hiệu lực 03/05/2018
Trích yếu nội dung Công văn của Bộ Tư Pháp về hệ thống dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tê, tài nguyên và môi trường, lao động thương binh xã hội và nhóm các văn bản trong lĩnh vực cụ thể
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Đặng Thanh Sơn
Tài liệu đính kèm cv-1475-ngay-03.05.2018.pdf