image banner
Hướng dẫn của Ủy Ban kiểm tra Huyện Nam Trực về việc tiếp nhận, xử lí đơn thư
Số ký hiệu văn bản 02-HD/UBKTHU
Ngày ban hành 18/08/2017
Ngày hiệu lực 18/08/2017
Trích yếu nội dung Hướng dẫn của Ủy Ban kiểm tra Huyện Nam Trực về việc tiếp nhận, xử lí đơn thư
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Hà Duy Tiên
Tài liệu đính kèm hd_02_ubkthu_20180628085911891890-1-.pdf