image banner
Chương trình phối hợp của Sở Văn hoá thể thao và du lịch về "Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên khu vực biên giới biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2022"
Số ký hiệu văn bản 524/CTPH-SVHTTDL-BCHBĐBP
Ngày ban hành 13/07/2018
Ngày hiệu lực 13/07/2018
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp của Sở Văn hoá thể thao và du lịch về "Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên khu vực biên giới biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2022"
Hình thức văn bản Chương trình phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm 524svh.pdf