image banner
Thông tư của Bộ Y tế v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
Số ký hiệu văn bản 08/2018/TT-BYT
Ngày ban hành 18/04/2018
Ngày hiệu lực 15/06/2018
Trích yếu nội dung Thông tư của Bộ Y tế v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Long
Tài liệu đính kèm 08-2018-tt-byt..pdf