image banner
Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Số ký hiệu văn bản 43-KL/TU
Ngày ban hành 22/08/2018
Ngày hiệu lực 22/08/2018
Trích yếu nội dung Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài nguyên MT
Người ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Tài liệu đính kèm 43kltu.pdf