image banner
Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 28/CT-TTg
Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày hiệu lực 27/09/2018
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 28.signed.pdf