image banner
Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Số ký hiệu văn bản 14-NQ/HU
Ngày ban hành 12/12/2018
Ngày hiệu lực 12/12/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quốc Chỉnh
Tài liệu đính kèm 14nqhu.pdf