image banner
Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định và Sở TNMT về bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018-2023
Số ký hiệu văn bản 04/CTrPH-LĐLĐ-STNMT
Ngày ban hành 28/11/2018
Ngày hiệu lực 28/11/2018
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định và Sở TNMT về bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018-2023
Hình thức văn bản Chương trình phối hợp
Lĩnh vực Tài nguyên MT
Người ký duyệt Vũ Văn Nghĩa
Tài liệu đính kèm 04ctr.pdf