image banner
Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-CP
Ngày ban hành 01/01/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công Thương
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 02_nq-cp_403688.doc