image banner
Nghị quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH14 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân
Số ký hiệu văn bản 629/2019/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành 30/01/2019
Ngày hiệu lực 15/03/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH14 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 629.signed.pdf