image banner
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Số ký hiệu văn bản 30-CT/TW
Ngày ban hành 22/01/2019
Ngày hiệu lực 22/01/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm sao_luc_chi_thi_30_ve_tang_cuong_su_lanh_dao_cua_dang_va_trach_nhiem_quan_ly_cua_nn_doi_voi_ng_tieu__20190218014408804800.pdf