image banner
Quy định của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, phản ánh những kiến nghị của dân
Số ký hiệu văn bản 11-QĐi/TW
Ngày ban hành 18/02/2019
Ngày hiệu lực 18/02/2019
Trích yếu nội dung Quy định của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, phản ánh những kiến nghị của dân
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm sao_luc_quy_dinh_11_ve_trach_nhiem_cua_nguoi_dung_dau_cap_uy_trong_viec_tiep_dan_20190226013716546540.pdf