image banner
Công văn của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương v/v chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng
Số ký hiệu văn bản 3255-CV/VPTW/nb
Ngày ban hành 20/02/2019
Ngày hiệu lực 20/02/2019
Trích yếu nội dung Công văn của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương v/v chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Bùi Văn Thạch
Tài liệu đính kèm sao_luc_cv_3255.pdf