image banner
Công văn của Ban Tuyên giáo trung ương v/v khai thác, sử dụng hệ thống tư liệu - Văn kiện Đảng
Số ký hiệu văn bản 29-CV/BĐT
Ngày ban hành 14/02/2019
Ngày hiệu lực 14/02/2019
Trích yếu nội dung Công văn của Ban Tuyên giáo trung ương v/v khai thác, sử dụng hệ thống tư liệu - Văn kiện Đảng
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Doãn Tiến
Tài liệu đính kèm sao_luc_cv_29.pdf