image banner
Chương trình phối hợp giữa Sở NNPTNT - Liên minh Hợp tác xã - Hội Nông dân tỉnh để thực hiện triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và HTX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đến năm 2020
Số ký hiệu văn bản 267/CTrPH-SNN-LMHTX-HND
Ngày ban hành 04/04/2019
Ngày hiệu lực 04/04/2019
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Sở NNPTNT - Liên minh Hợp tác xã - Hội Nông dân tỉnh để thực hiện triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và HTX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đến năm 2020
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Doãn Lâm
Tài liệu đính kèm 267ctrph-snn-lmhtx-hnd.pdf