image banner
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Số ký hiệu văn bản 31/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/04/2019
Ngày hiệu lực 28/05/2019
Trích yếu nội dung Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Hình thức văn bản Nghị Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 31.signed.pdf