image banner
Báo cáo của Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Số ký hiệu văn bản 195-BC/HU
Ngày ban hành 27/06/2019
Ngày hiệu lực 27/06/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo của Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm bc_195_tinh_hinh_thuc_hien_nhiem_vu_6_thang_dau_nam-_nhiem_vu_trong_tam_6_thang_cuoi_nam_20190627041934859850.pdf