image banner
Báo cáo của HĐND huyện v/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, khóa XVII, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 01/BC-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2019
Ngày hiệu lực 28/06/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo của HĐND huyện v/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, khóa XVII, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm 01bchdnd.pdf