image banner
Quyết định của Ban chấp hành Trung ương v/v kiện toàn Hội đồng công tác quần chúng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 201-QĐ/TW
Ngày ban hành 01/08/2019
Ngày hiệu lực 01/08/2019
Trích yếu nội dung Quyết định của Ban chấp hành Trung ương v/v kiện toàn Hội đồng công tác quần chúng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm qd_201_ngay_010819_cua_bchtw.pdf