image banner
Quy định của Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Số ký hiệu văn bản 1230-QĐ/TU
Ngày ban hành 15/08/2019
Ngày hiệu lực 15/08/2019
Trích yếu nội dung Quy định của Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Tài liệu đính kèm qd_1230_ngay_150819_cua_tu_ve_tieu_chuan_chuc_danh_can_bo_lanh_dao_ql_thuoc_dien_btvtu_quan_ly_0001_201908211018246060.pdf