image banner
Quy định của Tỉnh ủy v/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng quỹ dự trữ ngân sách Đảng Tỉnh ủy Nam Định
Số ký hiệu văn bản 1255-QĐ/TU
Ngày ban hành 12/08/2019
Ngày hiệu lực 12/08/2019
Trích yếu nội dung Quy định của Tỉnh ủy v/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng quỹ dự trữ ngân sách Đảng Tỉnh ủy Nam Định
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm qd_1225_ngay_12819_cua_tu_ban_hanh_quy_dinh_quan_ly-_su_dung_quy_du_tru_ngan_sach_dang_tu_nam_dinh_0_20190827081814996990-1-.pdf