image banner
Quyết định của BHXH Việt Nam v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương
Số ký hiệu văn bản 969/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 29/07/2019
Ngày hiệu lực 29/07/2019
Trích yếu nội dung Quyết định của BHXH Việt Nam v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Minh
Tài liệu đính kèm qd_969_ngay_29719_cua_bhxhvn_quy_dinh_chuc_nang_nhiem_vu-_quyen_han_va_co_cau_to_chuc_cua_bhxh_dia_p_20190827081715453450.pdf