image banner
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Số ký hiệu văn bản 54-KL/TW
Ngày ban hành 07/08/2019
Ngày hiệu lực 07/08/2019
Trích yếu nội dung Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm kl54bct.pdf