image banner
Kết luận của Ban Bí thư trung ương về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 55-KL/TW
Ngày ban hành 15/08/2019
Ngày hiệu lực 15/08/2019
Trích yếu nội dung Kết luận của Ban Bí thư trung ương về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm kl_55_ngay_15819_cua_bo_ct.pdf