image banner
Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 về đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, LLVT Quân khu tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 838-CT/ĐU
Ngày ban hành 19/08/2019
Ngày hiệu lực 19/08/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 về đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, LLVT Quân khu tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Quang Cường
Tài liệu đính kèm ct_838_ngay_198190.pdf