image banner
Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Số ký hiệu văn bản 56-KL/TW
Ngày ban hành 23/08/2019
Ngày hiệu lực 23/08/2019
Trích yếu nội dung Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm kl_56_ngay_23819_cua_bch_tu_ve_tiep_tuc_thuc_hien_nq_tw7_khoa_xi_0001_20190905060122525520.pdf