image banner
Nghị quyết Quốc hội v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Số ký hiệu văn bản 77/2019/QH14
Ngày ban hành 22/08/2019
Ngày hiệu lực 22/08/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quốc hội v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thúy Ngần
Tài liệu đính kèm nq_77_cua_quoc_hoi_phe_chuan_quyet_toan_nsnn_nam_2017_0001_20190913072209258250.pdf