image banner
Quy định của UBKT trung ương v/v tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân
Số ký hiệu văn bản 13-QĐ/UBKTTW
Ngày ban hành 18/09/2019
Ngày hiệu lực 18/09/2019
Trích yếu nội dung Quy định của UBKT trung ương v/v tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Cẩm Tú
Tài liệu đính kèm qd_13_ngay_180919_cua_ubkttw_quy_dinh_ve_tiep_nhan-_xu_ly_don_thu-_tiep_dang_vien_va_cong_dan_0001_20190925050615879870.pdf