image banner
Kết luận của BTV Tỉnh ủy về bổ sung yêu cầu có số dư khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý từ nguồn nhân sự tại chỗ
Số ký hiệu văn bản 65-KL/TU
Ngày ban hành 24/09/2019
Ngày hiệu lực 24/09/2019
Trích yếu nội dung Kết luận của BTV Tỉnh ủy về bổ sung yêu cầu có số dư khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý từ nguồn nhân sự tại chỗ
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Tài liệu đính kèm kl_65_ngay_240919_cua_tu_ve_bs_yeu_cau_co_so_du_khi_thuc_hien_quy_trinh_bo_nhiem-_gioi_thieu_ung_cu__20191001085146518510.pdf