image banner
Quy định của Ban chấp hành Trung ương v/v kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Số ký hiệu văn bản 205-QĐ/TU
Ngày ban hành 23/09/2019
Ngày hiệu lực 23/09/2019
Trích yếu nội dung Quy định của Ban chấp hành Trung ương v/v kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm qd_205_ngay_230919_cua_bchtw_vv_kiem_soat_quyen_luc_trong_cong_tac_can_bo_va_chong_chay_chuc-_chay_q_20191001083943974970.pdf