image banner
Chỉ thị của Ban Bí thư v/v tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 38-CT/TW
Ngày ban hành 19/09/2019
Ngày hiệu lực 19/09/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư v/v tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm ct_38_cua_bchtw_20191015101854389380.pdf