image banner
Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Số ký hiệu văn bản 52-NQ/TW
Ngày ban hành 27/09/2019
Ngày hiệu lực 27/09/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm nq_52_ngay_270919.pdf