image banner
Kết luận HN lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Số ký hiệu văn bản 63-KL/TW
Ngày ban hành 18/10/2019
Ngày hiệu lực 18/10/2019
Trích yếu nội dung Kết luận HN lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm kl_63_ngay_181019_cua_bchtw.pdf