image banner
Kết luận HN lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Số ký hiệu văn bản 63-KL/TW
Ngày ban hành 18/10/2019
Ngày hiệu lực 18/10/2019
Trích yếu nội dung Kết luận HN lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm kl_63_ngay_181019_cua_bchtw.pdf