image banner
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
Số ký hiệu văn bản 39-CT/TW
Ngày ban hành 01/11/2019
Ngày hiệu lực 01/11/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lao động TB&XH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct_39_ngay_011119.pdf