image banner
Chỉ thị của BTV tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 09-CT/TU
Ngày ban hành 18/11/2019
Ngày hiệu lực 18/11/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị của BTV tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm ct_09_ngay_181119_cua_tu_ve_cong_tac_dam_bao_an_ninh_tt-_an_toan_dai_hoi_dang_bo_cac_cap_0001_20191122041029300-1-.pdf