image banner
Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 62-KH/HU
Ngày ban hành 23/08/2019
Ngày hiệu lực 23/08/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Nghị Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_62_ngay_23819.pdf