image banner
Quy định của Tỉnh ủy v/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở
Số ký hiệu văn bản 1295-QĐ/TU
Ngày ban hành 25/11/2019
Ngày hiệu lực 25/11/2019
Trích yếu nội dung Quy định của Tỉnh ủy v/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Tài liệu đính kèm quy_dinh_1295_ngay_251119.pdf