image banner
Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXV nhiệm kỳ 2015-2020
Số ký hiệu văn bản 01-QC/HU
Ngày ban hành 28/11/2019
Ngày hiệu lực 28/11/2019
Trích yếu nội dung Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXV nhiệm kỳ 2015-2020
Hình thức văn bản Quy chế
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm quy_che_01_ngay_281119_quy_che_lam_viec_cua_hu-_btv-_tthu_khoa_xxv_nhiem_ky_2015_2020_0001_20191209043534520520.pdf