image banner
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020
Số ký hiệu văn bản 17-NQ/HU
Ngày ban hành 12/12/2019
Ngày hiệu lực 12/12/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq17.pdf