image banner
Hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 07-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 12/12/2019
Ngày hiệu lực 12/12/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Cẩm Tú
Tài liệu đính kèm hd_07_ngay_121219.pdf