image banner
Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính tri - xã hội các cấp
Số ký hiệu văn bản 27-HD/BTCTW
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính tri - xã hội các cấp
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Bình
Tài liệu đính kèm hd_27_ngay_201219.pdf