image banner
Báo cáo của Huyện ủy về công tác tổng kết năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020
Số ký hiệu văn bản 220-BC/HU
Ngày ban hành 13/01/2020
Ngày hiệu lực 13/01/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo của Huyện ủy về công tác tổng kết năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm bc_220_ngay_130120.pdf