image banner
Quy định của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú
Số ký hiệu văn bản 213-QĐ/TW
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày hiệu lực 02/01/2020
Trích yếu nội dung Quy định của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm quy_dinh_213_ngay_02012020.pdf