image banner
Quy định của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 212-QĐ/TW
Ngày ban hành 30/12/2019
Ngày hiệu lực 30/12/2019
Trích yếu nội dung Quy định của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm quy_dinh_212_ngay_30122019.pdf