image banner
Quyết định của Ban chấp hành trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương
Số ký hiệu văn bản 215-QĐ/TW
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày hiệu lực 02/01/2020
Trích yếu nội dung Quyết định của Ban chấp hành trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm qd_215_ngay_02012020.pdf