image banner
Quy định của Ban chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư quản lý
Số ký hiệu văn bản 214-QĐ/TW
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày hiệu lực 02/01/2020
Trích yếu nội dung Quy định của Ban chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư quản lý
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Thành Trung
Tài liệu đính kèm quy_dinh_214_ngay_02012020.pdf