image banner
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy năm 2020
Số ký hiệu văn bản 08-CTr/UBKTTU
Ngày ban hành 16/01/2020
Ngày hiệu lực 16/01/2020
Trích yếu nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy năm 2020
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hiền
Tài liệu đính kèm chuong_trinh_08_ngay_160120_cua_ubkttu_ve_kiem_tra_giam_sat_nam_2020_0001_20200211044747398390.pdf