image banner
Hướng dẫn của UBKT Trung ương về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội
Số ký hiệu văn bản 09-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 14/02/2020
Ngày hiệu lực 14/02/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn của UBKT Trung ương về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Bùi Thị Minh Hoài
Tài liệu đính kèm huong_dan_so_09_ngay_14022020_cua_ubkttw.pdf