image banner
Công văn của UBKT Trung ương v/v xác định thời điểm không triệu tập đến dự đại hội đối với cấp ủy viên đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu
Số ký hiệu văn bản 5251-CV/UBKTTW
Ngày ban hành 10/02/2020
Ngày hiệu lực 10/02/2020
Trích yếu nội dung Công văn của UBKT Trung ương v/v xác định thời điểm không triệu tập đến dự đại hội đối với cấp ủy viên đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Bùi Thị Minh Hoài
Tài liệu đính kèm cv_5251_ngay_10022020_cua_ubkttu_xac_dinh_thoi_diem_khong_trieu_tap_den_du_dai_hoi_doi_voi_cap_uy_vi_202002240407099490.pdf