image banner
Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương v/v lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp
Số ký hiệu văn bản 62-HD/VPTW
Ngày ban hành 04/02/2020
Ngày hiệu lực 04/02/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương v/v lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thu Hường
Tài liệu đính kèm hd_62_ngay_04022020_cua_vptwd.pdf